114/2008 Sb.SDĚLENÍ Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů

Částka: 114 Druh předpisu: Redakční sdělení
Rozeslána dne: 24. září 2008 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: Nabývá účinnosti: 24. září 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra

o opravě tiskové chyby v zákoně č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů        V části první čl. I bodě 206 mají místo slov „které jsou podle § 38 vyjmuty ze zdanění.“ správně být slova „které jsou podle § 38f vyjmuty ze zdanění.“.
MENU