51/2008 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v zákoně č. 261/2007 Sb.

Částka: 051 Druh předpisu: Redakční sdělení
Rozeslána dne: 15. května 2008 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: Nabývá účinnosti: 15. května 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
o opravě tiskových chyb v zákoně č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů



        1. V části první v čl. I bodu 1 písmeno f) má správně znít:

„f)   příjmy získané

1.   darováním nemovitostí nebo ostatního majetku,

2.   převodem nemovitostí nebo ostatního majetku,

mezi osobami blízkými v souvislosti s předčasným ukončením provozování zemědělské činnosti zemědělského podnikatele1e),“.

        2.  V části první v čl. I bodu 23 v § 6 odst. 9 písmenu p) slova „současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let, v úhrnu však maximálně do výše 24 000 Kč ročně od téhož zaměstnavatele.“ mají správně znít: „současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let; v úhrnu však maximálně do výše 24 000 Kč ročně od téhož zaměstnavatele.“.

MENU