9/2008 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 296/2007 Sb.

Částka: 009 Druh předpisu: Redakční sdělení
Rozeslána dne: 5. února 2008 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: Nabývá účinnosti: 5. února 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
o opravě tiskové chyby v zákoně č. 296/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb.,
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím        V části dvacáté první čl. XXVII bodě 6 v § 40a má odstavec 1 správně znít:

        „(1)  Pro účely insolvenčního řízení se daňové nedoplatky považují za

a)   daňové pohledávky za majetkovou podstatou,

b)   daňové pohledávky s nárokem na uspokojení ze zajištění, nebo

c)   další přihlášené daňové pohledávky.“.


MENU