86/2008 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání o provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými

Částka: 033 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 30. prosince 2008 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 7. září 2008 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
86

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 7. září 2007 bylo v Praze podepsáno Správní ujednání o provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými1).

        Správní ujednání vstoupí v platnost na základě svého článku 11 dne 1. ledna 2009.

        České znění Správního ujednání se vyhlašuje současně.

_______________________________
1)
Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými podepsaná dne 7. září 2007 v Praze byla vyhlášena pod č. 85/2008 Sb.m.s.

SPRÁVNÍ UJEDNANÍ

O PROVÁDĚNÍ SMLOUVY

O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

MEZI ČESKOU REPUBLIKOU

A

SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI


        Příslušný úřad České republiky a
. . .

Zavřít
MENU