76/2008 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o spolupráci v oblasti činnosti daňové správy mezi Ministerstvem financí České republiky a Ministerstvem daní Ázerbájdžánské republiky

Částka: 031 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 25. listopadu 2008 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 11. září 2007 Nabývá účinnosti: 28. ledna 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
76

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí


        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 11. září 2007 bylo v Baku podepsáno Ujednání o spolupráci v oblasti činnosti daňové správy mezi Ministerstvem financí České republiky a Ministerstvem daní Ázerbájdžánské republiky.

        Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 5 dne 28. ledna 2008.

        České znění Ujednání a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


Ujednání
o spolupráci v oblasti činnosti daňové správy
mezi
Ministerstvem financí České republiky
a
Ministerstvem daní Ázerbájdžánské republikyMinisterstvo financí České republiky a Ministerstvo daní Ázerbájdžánské republiky, (dále jen „smluvní strany“)

věří, že rozšíření spolupráce mezi daňovými správami bude prospěšné pro smluvní strany a bude napomáhat upevnění vzájemných vztahů mezi oběma zeměmi;

. . .

Zavřít
MENU