390/2007 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění vyhlášky č. 331/2006 Sb.

Částka: 117 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. prosince 2007 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 20. prosince 2007 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
390

VYHLÁŠKA
ze dne 20. prosince 2007,
kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb.,
o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu,
ve znění vyhlášky č. 331/2006 Sb.        Ministerstvo vnitra stanoví podle § 21 zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování):

Čl. I

        Příloha č. 1 k vyhlášce č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění vyhlášky č. 331/2006 Sb., se mění takto:

        1.  V části "Jihočeský kraj", písm. b) se za slovo "Doudleby," vkládá slovo "Drahotěšice,", za slovo "Mazelov," se vkládá slovo "Mydlovary,", za slovo "Nedabyle," se vkládá slovo "Neplachov,", za slovo "Radošovice," se vkládá slovo "Roudné," a za slovo "Strážkovice," se vkládá slovo "Střížov,".

        2.  V části "Jihočeský kraj", písm. c) se za slovo "Mojné," vkládají slova "Rožmberk nad Vltavou,".

        3.  V části "Jihočeský kraj", písm. d) se za slova "obecní úřady" vkládá slovo "Budeč,".

        4.  V části "Jihočeský kraj", písm. h) se za slova "Smetanova Lhota," vkládá slovo "Tálín" a slovo "Temešvár" se zrušuje.

        5.  V části "Jihočeský kraj", písm. i) se za slovo "Husinec," vkládá slovo "Chroboly,", za slovo "Radhostice," se vkládá slovo "Stožec," a na konci textu tohoto písmene se doplňuje slovo " , Zbytiny".

        6.  V části "Jihočeský kraj", písm. j) se za slova "obecní úřady" vkládá slovo "Borkovice,".

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU