359/2007 Sb.Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí (č. 9/2007, č. 10/2007, č. 11/2007, č. 12/2007)

Částka: 109 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 21. prosince 2007 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 17. prosince 2007 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2008 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
359

SDĚLENÍ
Energetického regulačního úřadu

ze dne 17. prosince 2007
o vydání cenových rozhodnutí

        Energetický regulační úřad v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že podle § 17 odst. 6 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydal cenové rozhodnutí č. 9/2007 ze dne 26. listopadu 2007, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb, cenové rozhodnutí č. 10/2007 ze dne 26. listopadu 2007, kterým se stanovují pevné ceny distribuce elektřiny odběratelům ze sítí nízkého napětí, cenové rozhodnutí č. 11/2007 ze dne 26. listopadu 2007, o cenách plynů, a cenové rozhodnutí č. 12/2007 ze dne 26. listopadu 2007, kterým se určují odlišné podmínky pro sjednání ceny tepelné energie.

. . .

Zavřít
MENU