357/2007 Sb.Vyhláška, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stanoví průměrná cena pohonných hmot

Částka: 109 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 21. prosince 2007 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 17. prosince 2007 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2008
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 451/2008 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2009
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
357

VYHLÁŠKA
ze dne 17. prosince 2007,
kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady
za používání silničních motorových vozidel a stanoví průměrná cena pohonných hmot        Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

§ 1

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel

        Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u

       a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč,
       b) osobních silničních motorových vozidel 4,10 Kč.

§ 2

Průměrná cena pohonných hmot

        Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel
§ 2 - Průměrná cena pohonných hmot
§ 3  
§ 4  
Zavřít
MENU