338/2007 Sb.Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2008

Částka: 107 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 21. prosince 2007 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 7. prosince 2007 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2008
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 417/2008 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2009
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
338

VYHLÁŠKA
ze dne 7. prosince 2007
o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2008


        Ministerstvo financí stanoví podle § 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

§ 1

        Základní sazby zahraničního stravného v cizí měně pro rok 2008 jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.

§ 2

        Vyhláška č. 549/2006 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2007, se zrušuje.

§ 3

        Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008.


Ministr:
Ing. Kalousek v. r.


Příloha k vyhlášce č. 338/2007 Sb.

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2008MENU