325/2007 Sb.Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 8/2007)

Částka: 103 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 14. prosince 2007 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 3. prosince 2007 Nabývá účinnosti: 26. listopadu 2007
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
325

SDĚLENÍ
Energetického regulačního úřadu

ze dne 3. prosince 2007
o vydání cenového rozhodnutí

        Energetický regulační úřad v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že podle § 17 odst. 6 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydal cenové rozhodnutí č. 8/2007 ze dne 23. listopadu 2007, kterým se určují odlišné podmínky pro sjednání ceny tepelné energie.

        Podle § 17 odst. 10 písm. b) energetického zákona uveřejnil Energetický regulační úřad cenové rozhodnutí v Energetickém regulačním věstníku ze dne 26. listopadu 2007, v částce 10. Uvedeným dnem nabylo cenové rozhodnutí platnosti a účinnosti.

. . .

Zavřít
MENU