290/2007 Sb.Vyhláška o úhradě nákladů na databázi údajů pro potřeby tísňové komunikace

Částka: 095 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 23. listopadu 2007 Autor předpisu: Český telekomunikační úřad
Přijato: 19. listopadu 2007 Nabývá účinnosti: 1. prosince 2007
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
290

VYHLÁŠKA
ze dne  19. listopadu 2007
o úhradě nákladů na databázi údajů pro potřeby tísňového volání


        Český telekomunikační úřad stanoví podle § 150 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 310/2006 Sb., k provedení § 33 odst. 5 tohoto zákona:

§ 1

Výše úhrady nákladů na zřízení a vedení databáze

        (1)  Výše nákladů na zřízení a vedení databáze aktuálních osobních údajů účastníků-fyzických osob a identifikačních údajů účastníků-právnických osob veřejných pevných komunikačních sítí pro lokalizaci, popřípadě identifikaci volajícího při volání na čísla tísňového volání (dále jen "databáze") se určuje jako součet výše odpisů majetku1) a provozních nákladů vynaložených na zřízení a vedení databáze.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Výše úhrady nákladů na zřízení a vedení databáze
§ 2 - Způsob úhrady nákladů na zřízení a vedení databáze
§ 3 - Přechodná ustanovení
§ 4 - Účinnost
Zavřít
MENU