280/2007 Sb.Vyhláška o provedení ustanovení energetického zákona o Energetickém regulačním fondu a povinnosti nad rámec licence

Částka: 091 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 7. listopadu 2007 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 24. října 2007 Nabývá účinnosti: 1. prosince 2007
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
280

VYHLÁŠKA
ze dne 24. října 2007
o provedení ustanovení energetického zákona o Energetickém regulačním fondu a povinnosti
nad rámec licence        Energetický regulační úřad (dále jen "Úřad") stanoví podle § 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákonů č. 262/2002 Sb. a č. 670/2004 Sb., k provedení § 13 odst. 2 a § 17 odst. 7 písm. b), f) a g) energetického zákona:

§ 1
Předmět úpravy

        Tato vyhláška stanoví

       a) způsob výběru držitele licence pro výkon povinnosti nad rámec licence (dále jen "určený držitel licence"),
       b) způsob výpočtu prokazatelné ztráty při plnění povinnosti nad rámec licence a doklady, kterými musí být výpočty prokazatelné ztráty doloženy a vymezeny,
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Způsob výběru určeného držitele licence
§ 3 - Způsob výpočtu prokazatelné ztráty
§ 4 - Pravidla pro sestavení finančního příspěvku do fondu
§ 5 - Pravidla pro čerpání finančních prostředků z fondu
§ 6 - Zrušovací ustanovení
§ 7 - Účinnost
Příloha č. 1 - Formulář pro výpočet prokazatelné ztráty
Příloha č. 2 - Náležitosti předávacího protokolu
Zavřít
MENU