270/2007 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 087 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. října 2007 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 26. září 2007 Nabývá účinnosti: 31. října 2007
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
270

ZÁKON
ze dne 26. září 2007,
kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o  správě daní a poplatků


Čl. I

        Zákon č. 337/1992 Sb., o  správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 255/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 323/1996 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 218/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 322/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 440/2003 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 254/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb. a zákona č. 261/2007 Sb., se  mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o  správě daní a poplatků
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o místních poplatcích
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o dani silniční
Čl. VI  
ČÁST SEDMÁ - Změna rozpočtových pravidel
Čl. VII  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Čl. VIII  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o spotřebních daních
Čl. IX  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty
Čl. X  
Čl. XI - Přechodné ustanovení
ČÁST JEDENÁCTÁ - ÚČINNOST
Čl. XII  
Zavřít
MENU