263/2007 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí

Částka: 086 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 23. října 2007 Autor předpisu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Přijato: 4. října 2007 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 2007
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
263

VYHLÁŠKA
ze dne 4. října 2007,
kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení
zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,
obcí nebo dobrovolným svazkem obcí        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo") v  dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí stanoví podle § 306 odst. 1 a 5 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

§ 1
Rozsah právní úpravy

        Tato vyhláška se vztahuje na zaměstnance škol a školských zařízení zřízených ministerstvem, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí.


§ 2

Postup související se skončením pracovního poměru a odvoláním nebo vzdáním se pracovního místa
vedoucího zaměstnance

        (1)  Před skončením pracovního poměru zaměstnanec informuje zaměstnavatele o stavu plnění uložených úkolů. Pedagogický pracovník odevzdá příslušnou pedagogickou dokumentaci a podklady pro hodnocení žáků a studentů. O předání úkolů a odevzdání věcí se vyhotoví záznam.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Rozsah právní úpravy
§ 2 - Postup související se skončením pracovního poměru a odvoláním nebo vzdáním se pracovního místa vedoucího zaměstnance
§ 3 - Pracovní doba pedagogických pracovníků
§ 4 - Čerpání dovolené
§ 5 - Volno k  samostudiu
§ 6 - Dohled nad žáky
§ 7 - Účinnost
Zavřít
MENU