263/2007 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí

Částka: 086 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 23. října 2007 Autor předpisu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Přijato: 4. října 2007 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 2007
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU