252/2007 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 083 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 9. října 2007 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 27. září 2007 Nabývá účinnosti: 9. října 2007
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
252

VYHLÁŠKA
ze dne 27. září 2007,
kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství,
zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných
právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 40 odst. 2 zákona č. 283/1993 Sb., o  státním zastupitelství, ve znění zákona č. 14/2002 Sb. a zákona č. 79/2006 Sb.:

Čl. I

        Ve vyhlášce č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění vyhlášky č. 88/2005 Sb., se za § 7a vkládá nový § 7b, který zní:

"§ 7b
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU