249/2007 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Částka: 082 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 3. října 2007 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 29. srpna 2007 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 2007
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
249

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 29. srpna 2007,
kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě,
o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí
a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí        Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb. a zákona č. 181/2007 Sb.:


Čl. I

        Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, se mění takto:

        1.  V § 6 odst. 2 se na konci textu písmene h) doplňují slova " , Mycobacterium tuberculosis".

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU