213/2007 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 29/2007 Sb.

Částka: 069 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 22. srpna 2007 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 18. července 2007 Nabývá účinnosti: 22. srpna 2007
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
213

ZÁKON
ze dne 18. července 2007,
kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění zákona č. 29/2007 Sb.        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o státní sociální podpoře

Čl.  I

        V § 40a odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb. a zákona č. 134/2006 Sb., se slova "dítětem dlouhodobě těžce zdravotně postiženým vyžadujícím mimořádnou péči" nahrazují slovy "osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost) podle zvláštního právního předpisu47d)" a slova "dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči" se nahrazují slovy "osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost) podle zvláštního právního předpisu47d)".

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o státní sociální podpoře
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o zaměstnanosti
Čl. II  
Čl. III - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o inspekci práce
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o sociálních službách
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. VI  
Zavřít
MENU