195/2007 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví rozsah stanovisek k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci, závazných stanovisek při ochraně zájmů chráněných zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a podmínky pro určení energetických zařízení

Částka: 062 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. července 2007 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 17. července 2007 Nabývá účinnosti: 1. září 2007
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 191/2015 Sb. Pozbývá platnosti: 5. srpna 2015
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
195

VYHLÁŠKA
ze dne 17. července 2007,
kterou se stanoví rozsah stanovisek k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci,
závazných stanovisek při ochraně zájmů chráněných zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií,
ve znění pozdějších předpisů, a podmínky pro určení energetických zařízení        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 177/2006 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 13 odst. 2, 3 a 4 zákona:

§ 1

Rozsah stanovisek k politice územního rozvoje
a územně plánovací dokumentaci

        (1)  Stanovisko k politice územního rozvoje obsahuje posouzení vymezení ploch a koridorů technické infrastruktury mezinárodního a republikového významu nebo ploch a koridorů technické infrastruktury, které svým významem přesahují území jednoho kraje.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Rozsah stanovisek k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci
§ 2 - Podmínky pro vydávání stanovisek
§ 3 - Účinnost
Zavřít
MENU