184/2007 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 524/2006 Sb., o pravidlech pro organizování trhu s plynem a tvorbě, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu

Částka: 060 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 17. července 2007 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 2. července 2007 Nabývá účinnosti: 17. července 2007
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 365/2009 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2010
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
184

VYHLÁŠKA
ze dne 2. července 2007,
kterou se mění vyhláška č. 524/2006 Sb., o pravidlech pro organizování trhu s plynem
a tvorbě, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu        Energetický regulační úřad stanoví podle § 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 670/2004 Sb., k provedení § 17 odst. 7 písm. e) a h) energetického zákona:

Čl.  I

        Vyhláška č. 524/2006 Sb., o pravidlech pro organizování trhu s plynem a tvorbě, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu, se mění takto:

        1.  § 8 včetně nadpisu zní:


"§ 8
Řešení nedostatku přepravní kapacity
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Stanovení spotřeby plynu při změně ceny dodávky nebo distribuce plynu "
Zavřít
MENU