182/2007 Sb.Nařízení vlády o odchylné úpravě pracovní doby a doby odpočinku členů jednotky hasičského záchranného sboru podniku

Částka: 060 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 17. července 2007 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 18. června 2007 Nabývá účinnosti: 17. července 2007
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
182

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 18. června 2007
o odchylné úpravě pracovní doby a doby odpočinku
členů jednotky hasičského záchranného sboru podniku        Vláda nařizuje podle § 100 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

§ 1

        Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a stanoví odchylky úpravy pracovní doby a doby odpočinku členům jednotky hasičského záchranného sboru podniku2), který je složen ze zaměstnanců zaměstnavatele, kteří vykonávají činnost v  této jednotce jako své zaměstnání, jejichž pracovní povinnosti zahrnují plnění úkolů této jednotky (dále jen "člen jednotky).


§ 2

        Zaměstnavatel rozvrhuje pracovní dobu členu jednotky tak, aby délka jeho směny nepřesáhla při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby 16 hodin.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
Zavřít
MENU