172/2007 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 059 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 12. července 2007 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 7. června 2007 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2007
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
172

ZÁKON
ze dne 7. června 2007,
kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z  přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

        V  příloze č. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z  přidané hodnoty, ve znění zákona č.   441/2005 Sb. a zákona č. 319/2006 Sb., se doplňuje nová položka, která zní:

"4401
Palivové dřevo v  polenech, špalcích, větvích, otepích nebo podobných tvarech; dřevěné štěpky nebo třísky; piliny a dřevěný odpad a zbytky, též aglomerované do polen, briket, pelet nebo podobných tvarů.".

Čl. II

Účinnost

        Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.


Vlček v. r.
Klaus v. r.
Topolánek v. r.

MENU