153/2007 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb.

Částka: 056 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. června 2007 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 6. června 2007 Nabývá účinnosti: 1. července 2007 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
153

ZÁKON
ze dne 6. června 2007,
kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony
v  souvislosti s  přijetím zákona o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb.        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na  státní  politiku  zaměstnanosti

Čl. I

        Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č.  307/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č.  149/1995 Sb., zákona č.  160/1995 Sb., zákona č.  113/1997 Sb., zákona č.  134/1997 Sb., zákona č.  306/1997 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č.  29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č.  220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb.,  zákona č. 492/2000 Sb., zákona č.  353/2001 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č.  362/2003 Sb., zákona č.  424/2003 Sb., zákona č.  425/2003 Sb., zákona č.  437/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č.  281/2004 Sb., zákona č.  359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č.  168/2005 Sb., zákona č.  253/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č.  377/2005 Sb., zákona č.  62/2006 Sb., zákona č.  189/2006 Sb., zákona č.  264/2006 Sb. a zákona č.  585/2006 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na  státní  politiku  zaměstnanosti
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v  souvislosti s  přijetím zákona o  nemocenském pojištění
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. IV  
Zavřít
MENU