152/2007 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb.

Částka: 056 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. června 2007 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 6. června 2007 Nabývá účinnosti: 1. července 2007 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
152

ZÁKON
ze dne 6. června 2007,
kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve  znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v  souvislosti s  přijetím zákona
o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb.        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o důchodovém pojištění

Čl. I

        Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb., zákona č. 224/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 188/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 264/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 405/2006 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o důchodovém pojištění
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ K  ČL. I A II
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v  souvislosti s  přijetím zákona o nemocenském pojištění
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. V  
Zavřít
MENU