131/2007 Sb.Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 2/2007)

Částka: 048 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 7. června 2007 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 29. května 2007 Nabývá účinnosti: 1. června 2007
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
131

SDĚLENÍ
Energetického regulačního úřadu

ze dne 29. května 2007
o vydání cenového rozhodnutí


        Energetický regulační úřad v  souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že podle § 17 odst. 6 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o  podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v  energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydal cenové rozhodnutí č. 2/2007 ze dne 10. května 2007, kterým se mění cenové rozhodnutí č. 9/2006 ze dne 27. listopadu 2006, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb.

        Podle § 17 odst. 10 písm. b) energetického zákona uveřejnil Energetický regulační úřad cenové rozhodnutí v  Energetickém regulačním věstníku ze dne 16. května 2007, v  částce  4. Uvedeným dnem nabylo cenové rozhodnutí platnosti. Účinnosti nabylo cenové rozhodnutí dnem 1.  června 2007.

. . .

Zavřít
MENU