124/2007 Sb.Vyhláška o vzoru paměťové karty řidiče

Částka: 047 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 5. června 2007 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy
Přijato: 18. května 2007 Nabývá účinnosti: 1. července 2007
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
124

VYHLÁŠKA
ze dne 18. května 2007
o vzoru paměťové karty řidiče


        Ministerstvo dopravy stanoví podle § 137 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 411/2005 Sb. a zákona č. 226/2006 Sb., k provedení § 110a odst. 7 tohoto zákona:

§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška1) stanoví v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství2) vzor paměťové karty řidiče.


§ 2

Paměťová karta řidiče

        (1)  Paměťová karta řidiče je plastová karta o rozměrech 54 x 86 mm, má bílou barvu a je vybavena paměťovým čipem.

        (2)  Jednotlivé údaje na paměťové kartě řidiče jsou uvedeny v českém jazyce, tiskacím písmem latinské abecedy, kromě vlastnoručního podpisu držitele paměťové karty řidiče.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Paměťová karta řidiče
§ 3 - Účinnost
Příloha - Vzor paměťové karty řidiče
Zavřít
MENU