108/2007 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 312/2006 Sb., a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích

Částka: 040 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 11. května 2007 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 12. dubna 2007 Nabývá účinnosti: 11. května 2007
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU