108/2007 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 312/2006 Sb., a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích

Částka: 040 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 11. května 2007 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 12. dubna 2007 Nabývá účinnosti: 11. května 2007
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
108

ZÁKON
ze dne 12. dubna 2007,
kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění zákona č. 312/2006 Sb., a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění zákona č. 312/2006 Sb.


Čl. I


        V § 434 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), se slova "1.  července 2007" nahrazují slovy "1. ledna 2008".


ČÁST DRUHÁ

Změna zákona č. 312/2006 Sb.,
o insolvenčních správcích

Čl. II


        V § 46 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, se slova "1. července 2007" nahrazují slovy "1. ledna 2008".

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 312/2006 Sb.
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. III  
Zavřít
MENU