107/2007 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění zákona č. 575/2006 Sb.

Částka: 040 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 11. května 2007 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 12. dubna 2007 Nabývá účinnosti: 11. května 2007
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
107

ZÁKON
ze dne 12. dubna 2007,
kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách),
ve znění zákona č. 575/2006 Sb.        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

        Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění zákona č. 575/2006 Sb., se mění takto:

        1.  V § 4 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

        2.  V § 5 odst. 4 se za slova "ozbrojených sil3)" vkládají slova " , na výdej pohonných hmot pouze pro vlastní potřebu podle § 2 písm. d)".


Čl. II

Přechodné ustanovení

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU