98/2007 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení

Částka: 039 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 9. května 2007 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 11. dubna 2007 Nabývá účinnosti: 9. května 2007
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 126/2024 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
98

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 11. dubna 2007,
kterým se mění některá nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení


        Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 61/2005 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády o použití prostředků
Státního fondu rozvoje bydlení na opravy
a modernizace bytů


Čl. I

        Nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů, ve znění nařízení vlády č. 397/2002 Sb., nařízení vlády č. 59/2004 Sb. a nařízení vlády č. 145/2006 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu osobami mladšími 36 let
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro příjmově vymezené osoby
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou nebo pořízením bytu některými osobami mladšími 36 let
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru ke krytí části nákladů spojených s modernizací bytu některými osobami mladšími 36 let
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
Čl. VI  
Zavřít
MENU