92/2007 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 536/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu v oblasti ochrany proti zneužívání trhu

Částka: 037 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 27. dubna 2007 Autor předpisu: Česká národní banka
Přijato: 12. dubna 2007 Nabývá účinnosti: 1. května 2007
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 230/2009 Sb. Pozbývá platnosti: 1. srpna 2009
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
92

VYHLÁŠKA
ze dne 12. dubna 2007,
kterou se mění vyhláška č. 536/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podnikání
na kapitálovém trhu v oblasti ochrany proti zneužívání trhu        Česká národní banka stanoví podle § 199 odst. 2 písm. o) a p) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 56/2006 Sb. a zákona č. 57/2006 Sb.:

Čl. I

        Vyhláška č. 536/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu v oblasti ochrany proti zneužívání trhu, se mění takto:

        1.  Poznámka pod čarou č. 1 zní:

_______________________________
      "1)  Směrnice Komise 2003/124/ES ze dne 22. prosince 2003, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES , pokud jde o definici a uveřejňování důvěrných informací a definici manipulace s trhem.
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU