53/2007 Sb.Vyhláška o technických a funkčních náležitostech uskutečňování vazeb mezi informačními systémy veřejné správy prostřednictvím referenčního rozhraní (vyhláška o referenčním rozhraní)

Částka: 024 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 22. března 2007 Autor předpisu: Ministerstvo informatiky
Přijato: 13. března 2007 Nabývá účinnosti: 22. března 2007
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 261/2021 Sb. Pozbývá platnosti: 1. září 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
53

VYHLÁŠKA
ze dne 13. března 2007
o technických a funkčních náležitostech uskutečňování vazeb mezi informačními systémy veřejné správy
prostřednictvím referenčního rozhraní (vyhláška o referenčním rozhraní)        Ministerstvo informatiky stanoví podle § 12 odst. 1 písm. a) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 81/2006 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

        Tato vyhláška stanoví technické a funkční náležitosti uskutečňování vazeb mezi informačními systémy veřejné správy prostřednictvím referenčního rozhraní informačních systémů veřejné správy.


§ 2
Technické náležitosti uskutečňování vazeb

        (1)  Vazbu je možné uskutečnit mezi informačními systémy zveřejněnými v informačním systému obsahujícím základní informace o dostupnosti a obsahu zpřístupněných informačních systémů veřejné správy1).

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Technické náležitosti uskutečňování vazeb
§ 3 - Funkční náležitosti uskutečňování vazeb
§ 4 - Účinnost
Zavřít
MENU