52/2007 Sb.Vyhláška o postupech atestačních středisek při posuzování způsobilosti k realizaci vazeb informačních systémů veřejné správy prostřednictvím referenčního rozhraní

Částka: 024 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 22. března 2007 Autor předpisu: Ministerstvo informatiky
Přijato: 13. března 2007 Nabývá účinnosti: 22. března 2007
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 261/2021 Sb. Pozbývá platnosti: 1. září 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
52

VYHLÁŠKA
ze dne 13. března 2007
o postupech atestačních středisek při posuzování způsobilosti k realizaci vazeb
informačních systémů veřejné správy prostřednictvím referenčního rozhraní        Ministerstvo informatiky stanoví podle § 12 odst. 1 písm. i) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 81/2006 Sb., (dále jen "zákon"):

§ 1
Předmět úpravy

        Tato vyhláška stanoví postupy atestačních středisek při posuzování způsobilosti k realizaci vazeb informačních systémů veřejné správy (dále jen "realizace vazeb") prostřednictvím referenčního rozhraní.


§ 2

Způsob posuzování způsobilosti

        (1)  Posuzování způsobilosti k realizaci vazeb prostřednictvím referenčního rozhraní sestává ze dvou částí

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Způsob posuzování způsobilosti
§ 3 - Zkouška
§ 4 - Zaznamenávání údajů v průběhu zkoušky
§ 5 - Postup při stanovení výsledku zkoušky
§ 6 - Účinnost
Zavřít
MENU