28/2007 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, ve znění vyhlášky č. 369/2005 Sb.

Částka: 011 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 19. února 2007 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 2. února 2007 Nabývá účinnosti: 1. března 2007
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 350/2011 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2012
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
28

VYHLÁŠKA
ze dne 2. února 2007,
kterou se mění vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů,
týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek
a chemických přípravků, ve znění vyhlášky č. 369/2005 Sb.        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 3 odst. 7, § 19 odst. 3 a § 20 odst. 7 zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů:

Čl. I

        Vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, ve znění vyhlášky č. 369/2005 Sb., se mění takto:

        1.  Poznámka pod čarou č. 1 zní:

_______________________________
"1)
Směrnice Rady ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek (67/548/EHS ).
Směrnice Rady 92/32/EHS ze dne 30. dubna 1992, kterou se po sedmé mění směrnice 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek.
Směrnice Komise 93/72/EHS ze dne 1. září 1993, kterou se po devatenácté přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek.
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU