24/2007 Sb.Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2007, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2007

Částka: 009 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 13. února 2007 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 31. ledna 2007 Nabývá účinnosti: 1. února 2007
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
24

SDĚLENÍ
Ministerstva financí

ze dne 31. ledna 2007
o vydání výměru MF č. 02/2007, kterým se mění seznam zboží s  regulovanými cenami
vydaný výměrem MF č. 01/2007        Ministerstvo financí podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že dne 12. ledna 2007 vydalo výměr MF č. 02/2007, kterým se vydává seznam zboží s  regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2007. Výměr je publikován v Cenovém věstníku částka 1/2007 ze dne 26. ledna 2007 a nabývá účinnosti dne 1. února 2007.


Ministr:
Ing. Kalousek v. r.

MENU