23/2007 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb ve vyhlášce č. 35/2007 Sb.

Částka: 023 Druh předpisu: Redakční sdělení
Rozeslána dne: 21. března 2007 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: Nabývá účinnosti: 21. března 2007
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
o opravě tiskových chyb ve vyhlášce č. 35/2007 Sb.,
o technických podmínkách požární techniky        1.  V příloze č. 2 tabulka č. 1 správně zní:

"Tabulka č. 1
(Příloha č. 2 k vyhlášce č. 35/2007 Sb.
TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO DOPRAVNÍ AUTOMOBIL)

Příloha PDF (91 kB) "        2.  V příloze č. 2 tabulka č. 2 správně zní:

"Tabulka č. 2
(Příloha č. 2 k vyhlášce č. 35/2007 Sb.
TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO DOPRAVNÍ AUTOMOBIL)

Příloha PDF (108 kB) "        3.  V příloze č. 3 tabulka č. 1 správně zní:

"Tabulka č. 1
(Příloha č. 3 k vyhlášce č. 35/2007 Sb.
TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO CISTERNOVOU
AUTOMOBILOVOU STŘÍKAČKU)

Příloha PDF (104 kB) "        4.  V příloze č. 3 tabulka č. 2 správně zní:
. . .

Zavřít
MENU