60/2007 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o změně rozsahu provozu na hraničním přechodu Cínovec - Altenberg, kterým se mění Příloha 1 k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o hraničních přechodech na společných státních hranicích ze dne 18. listopadu 1996

Částka: 033 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 19. července 2007 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 13. června 2007 Nabývá účinnosti: 13. června 2007
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
60

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 4. května 2007 a 13. června 2007 bylo sjednáno Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o změně rozsahu provozu na hraničním přechodu Cínovec - Altenberg, kterým se mění Příloha 1 k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o hraničních přechodech na společných státních hranicích ze dne 18. listopadu 1996*).

        Ujednání vstoupilo v platnost dne 13. června 2007.

        České znění německé nóty a české znění české nóty, tvořících Ujednání, se vyhlašují současně.

_____________________________________
*)
Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o hraničních přechodech na společných státních hranicích, podepsaná v Praze dne 18. listopadu 1996, byla vyhlášena pod č. 47/1997 Sb.

Nóta č. 49/2007
. . .

Zavřít
MENU