29/2007 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Irácké republiky o vypořádání závazku Irácké republiky vůči České republice

Částka: 020 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 9. května 2007 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 14. května 2006 Nabývá účinnosti: 14. května 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
29

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 14. května 2006 byla v Ammánu podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Irácké republiky o vypořádání závazku Irácké republiky vůči České republice.

        Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 7 odst. 1 dne 14. května 2006.

        Anglické znění Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

PŘEKLAD


DOHODA

mezi

vládou České republiky

a

vládou Irácké republiky

o

vypořádání závazku Irácké republiky vůči České republice

        Vláda České republiky a vláda Irácké republiky,        berouce v úvahu nótu Ministerstva zahraničních věcí České republiky č. 107.445/94-MPO ze dne 21. září 1994 adresovanou Ministerstvu zahraničních věcí Republiky Irák o rozdělení zahraničních pohledávek a závazků bývalé České a Slovenské Federativní Republiky vůči ostatním zemím mezi Českou republiku a Slovenskou republiku,

. . .

Zavřít
MENU