23/2007 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách

Částka: 016 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 22. března 2007 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 26. dubna 2002 Nabývá účinnosti: 8. února 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
23

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 26. dubna 2002 byla v Minsku podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách.

        Dohoda vstoupila v platnost ve smyslu článku 24 odst. 1 dne 8. února 2006.

        České znění Dohody a ruské znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky

o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách


        Vláda České republiky a vláda Běloruské republiky (dále jen "smluvní strany"),

        vycházejíce z toho, že porušování celních předpisů působí negativně na hospodářské, daňové, sociální a obchodní zájmy jejich států;

        berouce v úvahu, že nezákonný obchod s omamnými a psychotropními látkami představuje nebezpečí pro zdraví občanů a společnosti;

        berouce v úvahu důležitost zajištění přesného vyměřování celních poplatků, vybíraných při dovozu nebo vývozu zboží a také správného uplatňování ustanovení o zákazech, omezeních a kontrole dovozu a vývozu zboží;

        přesvědčeny, že úsilí zaměřené na předcházení porušování celních předpisů a zajištění správného vybírání celních poplatků je možno vynakládat účinněji spoluprací jejich celních orgánů;

        berouce v úvahu Doporučení Rady pro celní spolupráci o vzájemné správní pomoci ze dne 5. prosince 1953;

        berouce v úvahu ustanovení Jednotné úmluvy OSN o omamných látkách z 30. března 1961, Úmluvy OSN o psychotropních látkách z 21. února 1971 a rovněž Úmluvy OSN o boji proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami z 20. prosince 1988,

. . .

Zavřít
MENU