619/2006 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví hodnoty bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulační omezení objemu poskytnuté péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2007

Částka: 194 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 30. prosince 2006 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 20. prosince 2006 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2007
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
619

VYHLÁŠKA
ze dne 20. prosince 2006,
kterou se stanoví hodnoty bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulační
omezení objemu poskytnuté péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2007        Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 6 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 117/2006 Sb., (dále jen "zákon"):

§ 1

        (1)  Tato vyhláška stanoví pro rok 2007 hodnoty bodu, výši úhrad zdravotní péče poskytované pojištěncům podle § 2 odst. 1 zákona (dále jen "pojištěnec příslušné zdravotní pojišťovny") a pojištěncům z členských států Evropské Unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska podle příslušných předpisů Evropské unie1) a pojištěncům dalších států, se kterými má Česká republika uzavřeny mezinárodní smlouvy o sociálním zabezpečení2) (dále jen "pojištěncům z EU"), hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulační omezení objemu zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění

       a) ve smluvních zdravotnických zařízeních ústavní péče, včetně odborných léčebných ústavů, léčeben dlouhodobě nemocných, zdravotnických zařízení vykazujících ošetřovací den č. 00005 podle vyhlášky, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami3) (dále jen "seznam výkonů") a zdravotnických zařízeních hospicového typu podle § 22a zákona,
       b) smluvními praktickými lékaři pro dospělé a praktickými lékaři pro děti a dorost,
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
Příloha č. 1 - Hodnota bodu, výše úhrad zdravotní péče a regulační omezení podle § 3
Příloha č. 2 - Hodnota bodu, výše úhrad zdravotní péče a regulační omezení podle § 4
Příloha č. 3 - Hodnota bodu, výše úhrad a regulační omezení podle § 5
Příloha č. 4 - Hodnota bodu a výše úhrad podle § 7
Příloha č. 5 - Hodnota bodu a výše úhrad podle § 8
Příloha č. 6 - Hodnota bodu a výše úhrad podle § 9
Příloha č. 7 - Hodnota bodu a výše úhrad podle § 11
Zavřít
MENU