601/2006 Sb.Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., a vyhláška č. 363/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích

Částka: 189 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 28. prosince 2006 Autor předpisu: Český báňský úřad; Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 13. prosince 2006 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2007
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
601

VYHLÁŠKA
ze dne 13. prosince 2006,
kterou se zrušuje vyhláška
Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb.,
o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích,
ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., a vyhláška č. 363/2005 Sb., kterou se mění vyhláška
Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb.,
o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích        Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 9 a 24 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 203/1990 Sb., zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 587/2004 Sb. a zákona č. 267/2006 Sb., a Český báňský úřad podle § 6 odst. 6 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, stanoví:
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
Zavřít
MENU