596/2006 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky

Částka: 188 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 27. prosince 2006 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 12. prosince 2006 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2007
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 428/2021 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
596

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 12. prosince 2006,
kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky


        Vláda nařizuje podle § 11 odst. 3 zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění zákona č. 19/2004 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 6 odst. 3 zákona:


§ 1

        (1)  Přípustná míra veřejné podpory pro investiční akci nesmí za celou dobu čerpání veřejné podpory překročit tyto hodnoty:

a)   v regionu soudržnosti Moravskoslezsko 40 %,

b)   v regionu soudržnosti Střední Čechy 40 %,

c)   v regionu soudržnosti Severozápad 40 %,

d)   v regionu soudržnosti Střední Morava 40 %,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6 - Přechodná ustanovení
§ 7 - Zrušovací ustanovení
§ 8 - Účinnost
Zavřít
MENU