585/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb., a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 187 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 20. prosince 2006 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 12. prosince 2006 Nabývá účinnosti: 31. prosince 2006 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
585

ZÁKON
ze dne 12. prosince 2006,
kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění
některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění, zákon č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce,
zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb., a zákon č. 582/1991 Sb.,
o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o nemocenském pojištění

Čl. I


        Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, se mění takto:

        1.  V § 168 odst. 2, § 169 až 173, § 174 odst. 2 až 4, § 176, 177, § 178 odst. 1 a 2, § 179 až 181, § 184, § 185 odst. 2, § 186 až 188, § 189 odst. 2, § 190 odst. 1, § 191 až 194 a § 197 se číslo "2006" nahrazuje číslem "2007".

        2.  V § 168, 169, § 170 odst. 1, § 171 odst. 1, § 172, § 173 odst. 2, § 174, 175, § 176 odst. 2, § 178 až 181, § 183 až 195, § 197 a 201 se číslo "2007" nahrazuje číslem "2008".ČÁST DRUHÁ

Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o nemocenském pojištění
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákoníku práce
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o státní sociální podpoře
Čl. VI  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi
Čl. VII  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. VIII  
ČÁST DEVÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. IX  
Zavřít
MENU