579/2006 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví způsob volby a volební řád pro volby do správních rad a dozorčích rad resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven

Částka: 186 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 27. prosince 2006 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 15. prosince 2006 Nabývá účinnosti: 27. prosince 2006
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 233/2018 Sb. Pozbývá platnosti: 1. října 2019
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
579

VYHLÁŠKA
ze dne 15. prosince 2006,
kterou se stanoví způsob volby a volební řád pro volby do správních rad a dozorčích rad resortních,
oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven        Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 10 odst. 3 a 5 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 117/2006 Sb., (dále jen "zákon"):

§ 1
Způsob voleb

        Volby členů správních rad a dozorčích rad resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven (dále jen "zaměstnanecká pojišťovna") jsou tajné a nepřímé.


Volební řád

§ 2

        (1)  Volby vyhlašuje ředitel zaměstnanecké pojišťovny oznámením, a to nejpozději 60 dnů před uplynutím funkčního období stávajících členů správní rady a dozorčí rady. Návrhy kandidátů, kteří jsou pojištěnci zaměstnanecké pojišťovny, podávají volební komisi ve lhůtě 30 dnů po vyhlášení voleb reprezentativní organizace zaměstnavatelů a reprezentativní odborové organizace. Ve stejné lhůtě sdělí zaměstnavatelé uvedení v § 6 volební komisi jména volitelů pověřených volit členy správní rady a dozorčí rady.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Způsob voleb
§ 2 - Volební řád
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
Zavřít
MENU