577/2006 Sb.Vyhláška, kterou se pro určení výše náhrady za spotřebovanou pohonnou hmotu stanoví průměrná cena pohonných hmot

Částka: 186 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 27. prosince 2006 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 14. prosince 2006 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2007
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 357/2007 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2008
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
577

VYHLÁŠKA
ze dne 14. prosince 2006,
kterou se pro určení výše náhrady za spotřebovanou pohonnou hmotu stanoví
průměrná cena pohonných hmot        Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 1 písm. c) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

§ 1

        Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí

       a) 27,80 Kč u benzinu automobilového 91 O Speciál,
       b) 27,90 Kč u benzinu automobilového 91 O Normal,
       c) 28,10 Kč u benzinu automobilového 95 O Super,
       d) 31,10 Kč u benzinu automobilového 98 O Super plus,
       e) 28,10 Kč u motorové nafty.
§ 2

        Vyhláška č. 496/2005 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot, se zrušuje.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
Zavřít
MENU