574/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 185 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 27. prosince 2006 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 30. listopadu 2006 Nabývá účinnosti: 27. prosince 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
574

ZÁKON
ze dne 30. listopadu 2006,
kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Změna zákona o hospodaření energií

        V § 14 odst. 2 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 359/2003 Sb., zákona č. 694/2004 Sb. a zákona č. 177/2006 Sb., se číslovka "6" nahrazuje číslovkou "7".


Čl. II

Účinnost

        Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Vlček v. r.
Klaus v. r.
Topolánek v. r.

MENU