567/2006 Sb.Nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Částka: 184 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 22. prosince 2006 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 6. prosince 2006 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2007
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
567

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 6. prosince 2006
o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí
a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí        Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

§ 1

Úvodní ustanovení

        Toto nařízení stanoví

       a) výši základní sazby minimální mzdy a dalších sazeb minimální mzdy odstupňovaných podle míry vlivů omezujících pracovní uplatnění zaměstnance a podmínky pro poskytování minimální mzdy,
       b) nejnižší úrovně zaručené mzdy a podmínky pro její poskytování zaměstnancům, jejichž mzda není sjednána v kolektivní smlouvě, a pro zaměstnance, kterým se za práci poskytuje plat,
       c) vymezení ztíženého pracovního prostředí pro účely odměňování,
       d) výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

§ 2
Základní sazba minimální mzdy

        Základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí 48,10 Kč za hodinu nebo 8 000 Kč za měsíc.


§ 3
Nejnižší úrovně zaručené mzdy

        (1)  Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin, takto:Skupina prací
Nejnižší úroveň zaručené mzdy
v Kč za hodinuv Kč za měsíc
1.
48,10
  
8 000
2.
53,10
  
8 900
3.
58,60
  
9 800
4.
64,70
10 800
5.
71,50
12 000
6.
78,90
13 200
7.
87,10
14 600
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Úvodní ustanovení
§ 2 - Základní sazba minimální mzdy
§ 3 - Nejnižší úrovně zaručené mzdy
§ 4 - Sazby minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance
§ 5 - Sazby minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy při jiné délce pracovní doby
§ 6 - Ztížené pracovní prostředí
§ 7 - Výše příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
§ 8 - Zrušovací ustanovení
§ 9  
Příloha - Skupiny prací pro účely stanovení nejnižší úrovně zaručené mzdy
Zavřít
MENU