549/2006 Sb.Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2007

Částka: 179 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 20. prosince 2006 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 8. prosince 2006 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2007
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 338/2007 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2008
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
549

VYHLÁŠKA
ze dne 8. prosince 2006
o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2007


        Ministerstvo financí stanoví podle § 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

§ 1

        Základní sazby stravného v  cizí měně pro rok 2007 jsou stanoveny v   příloze k této vyhlášce.

§ 2

        Vyhláška č. 473/2005 Sb., o základních sazbách stravného v  cizí měně pro rok 2006, se zrušuje.§ 3

        Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.


Ministr:
Ing. Tlustý, CSc. v. r.Příloha k vyhlášce č. 549/2006 Sb.

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2007
Příloha PDF (167 kB)


MENU