542/2006 Sb.Vyhláška, kterou se zrušují některé vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu

Částka: 176 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 13. prosince 2006 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 29. listopadu 2006 Nabývá účinnosti: 13. prosince 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
542

VYHLÁŠKA
ze dne 29. listopadu 2006,
kterou se zrušují některé vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu


        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 13 odst. 1 a § 24 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 358/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 21/1993 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 152/1997 Sb., zákona č. 47/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb., a podle § 14 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 177/2006 Sb.:

§ 1

        Zrušují se:

  1.
Vyhláška č. 311/1953 Ú. l., o zřízení Technoexportu, podniku zahraničního obchodu pro vývoz průmyslových celků.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
Zavřít
MENU