535/2006 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)

Částka: 173 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 7. prosince 2006 Autor předpisu: Český statistický úřad
Přijato: 28. listopadu 2006 Nabývá účinnosti: 1. února 2007
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 428/2008 Sb. Pozbývá platnosti: 31. prosince 2008
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
535

SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu

ze dne 28. listopadu 2006
o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)


        Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje s účinností od 1. února 2007 aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (dále jen "KKOV"), zavedené sdělením Českého statistického úřadu č. 320/2003 Sb. ze dne 9. září 2003 a aktualizované sdělením č. 448/2004 Sb. ze dne 12. července 2004, sdělením č. 310/2005 Sb. ze dne 21. července 2005, sdělením č. 455/2005 Sb. ze dne 4. listopadu 2005 a sdělením č. 391/2006 Sb. ze dne 20. července 2006.

        Aktualizací KKOV, prováděnou na základě požadavku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, se zavádí nový kmenový obor vzdělání:

. . .

Zavřít
MENU