534/2006 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (ČZEM)

Částka: 173 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 7. prosince 2006 Autor předpisu: Český statistický úřad
Přijato: 27. listopadu 2006 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2007
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
534

SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu

ze dne 27. listopadu 2006
o aktualizaci Číselníku zemí (ČZEM)


        Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje s účinností od 1. ledna 2007 aktualizaci Číselníku zemí (dále jen "ČZEM") vydaného sdělením Českého statistického úřadu č. 489/2003 Sb. ze dne 18. prosince 2003.

        Do aktualizovaného ČZEM jsou promítnuty změny zveřejněné Organizací spojených národů v seznamu států a závislých území (dále jen "zemí"), které byly provedeny na základě oficiálních sdělení členských států OSN. Kódové označení a oficiální plné a zkrácené názvy zemí zveřejňuje Mezinárodní organizace pro normalizaci - ISO. Položky, které jsou předmětem aktualizace ČZEM, jsou uvedeny v příloze tohoto sdělení.

. . .

Zavřít
MENU