531/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 173 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 7. prosince 2006 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 16. listopadu 2006 Nabývá účinnosti: 7. prosince 2006 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
531

ZÁKON
ze dne 16. listopadu 2006,
kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech
a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech
(služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona č. 218/2002 Sb.,
o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech
a o odměňování těchto zaměstnanců
a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech
(služební zákon), ve znění pozdějších předpisů


Čl. I

        Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 281/2003 Sb., zákona č. 426/2003 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 586/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb. a zákona č. 264/2006 Sb., se mění takto:

        1.  V § 235 odst. 1 a v § 254 se číslo "2007" nahrazuje číslem "2009".

        2.  V § 235 odst. 1 a v § 238 odst. 5 se číslo "2009" nahrazuje číslem "2011".

        3.  V § 250 se číslo "2010" nahrazuje číslem "2012".ČÁST DRUHÁ

Změna zákona č. 309/2002 Sb., o změně zákonů
souvisejících s přijetím zákona o službě
státních zaměstnanců ve správních úřadech
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 212/2000 Sb., o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
Čl. VI  
Zavřít
MENU